Skip to main content
14 marzec 2022

Wielka Brytania : Cztery zmiany podatkowe, o których musisz wiedzieć w 2022 roku.

02 February, 2021

Ponieważ rok 2022 ma być dość trudny dla naszych finansów, warto upewnić się, że jest się zorientowanym w najnowszych zmianach podatkowych, aby móc planować z wyprzedzeniem i uniknąć kar za popełnienie błędu.

Jak ogłoszono w jesiennym budżecie na rok 2021, wielu podatników wkrótce zobaczy wyższe rachunki podatkowe za dochody z dywidend oraz podwyżki składek na ubezpieczenie społeczne - pomimo apeli rządu o ich odwołanie. Należy również pamiętać o zmianach dotyczących zysków kapitałowych oraz o konieczności zapłacenia podatku od spadku po kimś.

1. Zmiany progu i stawki ubezpieczenia społecznego

Stawki ubezpieczenia społecznego mają wzrosnąć o 1,25 punktu procentowego od 6 kwietnia 2022 r. w ramach rządowego planu wprowadzenia składki na opiekę zdrowotną i społeczną, z której osoby pracujące będą finansować NHS i walkę z kryzysem w opiece społecznej. Składka ta będzie pobierana wraz z pozostałymi składkami na ubezpieczenie społeczne w latach 2022-23, ale planuje się, że od kwietnia 2023 roku składka zostanie oficjalnie rozdzielona. W kwietniu 2023 roku składkę będą płacić także osoby, które przekroczyły państwowy wiek emerytalny, ale nadal pracują. Dolne granice zarobków w ramach ubezpieczenia społecznego wzrosną o 3,1% - zgodnie z inflacją CPI z września 2021 roku. Górne progi zarobków zostaną natomiast zamrożone na poziomie 50 270 funtów. Oznacza to, że będzie można zatrzymać więcej pieniędzy, zanim zaczną obowiązywać składki National Insurance (NIC), co zrównoważy niektóre skutki podwyżki stawek.

2. Wzrośnie podatek od dywidend

Podobnie jak w przypadku podwyżki składek na ubezpieczenie społeczne, od kwietnia o 1,25 punktu procentowego wzrośnie również podatek od dywidend dla osób zarabiających na dywidendach. Podatek od dywidend może być należny, jeśli jesteś inwestorem zarabiającym na akcjach spółek. Podatek jest naliczany tylko od kwot przekraczających ulgę z tytułu dywidend, która w latach 2022-23 wynosi £2,000, bez zmian w stosunku do lat 2021-22.

3.Wzrosną Szkockie progi podatku dochodowego

Szkocki parlament ogłosił projekt budżetu w grudniu 2021 roku, który zawierał propozycje podniesienia niektórych progów podatku dochodowego od kwietnia 2022 roku. Podatek dochodowy w Szkocji jest zdecentralizowany, dlatego też obowiązują tam inne stawki i progi niż w pozostałych krajach Zjednoczonego Królestwa.

4.Rozszerzenie zakresu sprawozdawczości w zakresie podatku od zysków kapitałowych

Kolejna zapowiedź zawarta w jesiennym budżecie na rok 2021 dotyczy wszystkich, którzy osiągnęli zyski kapitałowe po sprzedaży nieruchomości. Dotychczas podatnicy mieli zaledwie 30 dni na zgłoszenie zysku i zapłacenie należnego podatku - od momentu ogłoszenia budżetu w dniu 27 października 2021 r. termin ten został wydłużony do 60 dni. W praktyce oznacza to, że każdy, kto osiągnie zysk kapitałowy po sprzedaży drugiego domu lub nieruchomości typu buy-to-let, będzie musiał złożyć do HMRC zeznanie podatkowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych oraz dokonać wpłaty na poczet szacunkowego należnego podatku w ciągu 60 dni od osiągnięcia zysku. Dotyczy to wyłącznie nieruchomości sprzedanych 27 października 2021 r. lub później. Jeśli sprzedałeś nieruchomość w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 26 października 2021 r., powinieneś był zgłosić i zapłacić CGT w ciągu 30 dni.

14 marzec 2022