Skip to main content

KINDERBIJSLAG

INFORMACJE O KINDERBIJSLAG

  • przyznawany na dzieci uczące się do 18 roku życia;
  • możliwe jest odzyskanie zasiłku za rok wstecz;
  • średnio można zyskać na każde dziecko ok. 1100 euro;
  • aby ubiegać się o Kinderbijslag należy przepracować minimum 3 miesiące w danym roku podatkowym i mieć potrącane składki ubezpieczeniowe;
  • zasiłek przyznawany jest również na dzieci przysposobione, dzieci osób w trakcie separacji lub po rozwodzie;
  • można otrzymywać tylko jeden zasiłek rodzinny w Unii Europejskiej (jeśli pobierasz zasiłek w Polsce, Kinderbijslag będzie pomniejszony o te kwoty).

CZYM JEST KINDERBIJSLAG?

Kinderbijslag, to zasiłek rodzinny na wychowanie dziecka, który jest niezależny od dochodów rodziców. Do otrzymania go nie ma więc znaczenia, czy pracujesz, czy pobierasz zasiłek socjalny. W ten sposób holenderski rząd partycypuje w kosztach wychowania i opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 18 lat. Pieniądze otrzymujesz od rządu, ale samodzielnie decydujesz, na co je przeznaczysz. Zasiłek rodzinny na wychowanie dziecka możesz więc wydać na rzeczy, niezwiązane bezpośrednio z dzieckiem, np.: zakupy, opłacenie rachunku za energię, czy opłacenie podatku. Tylko w wyjątkowych przypadkach trzeba udowodnić, że pewna kwota z tych pieniędzy rzeczywiście wydawana jest na utrzymanie i wychowanie dziecka.

 

Nasi partnerzy