Skip to main content

BELGIJSKI KINDERBIJSLAG

INFORMACJE O KINDERBIJSLAG

  • zasiłek na uczące się dziecko do 25 roku życia,
  • odzyskujemy zasiłek wstecz - za pięć lat,
  • dzieci mogą mieszkać z opiekunem w Polsce,
  • rocznie możesz otrzymać nawet od ok. 1084 euro do 2993 euro na jedno dziecko,
  • aby otrzymać zasiłek, musisz pracować w Belgii minimum 3 miesiące,
  • zasiłek możesz otrzymywać także na dzieci przysposobione,
  • możliwe jest doliczenie dodatkowych ulg, które jeszcze zwiększą kwotę zasiłku (np. dla rodzica wychowującego dzieci samotnie lub wynikające z obowiązku pójścia do szkoły),
  • można otrzymywać tylko jeden zasiłek rodzinny w Unii Europejskiej (jeśli pobierałeś zasiłek w Polsce, Kinderbijslag będzie pomniejszony o te kwoty).

CZYM JEST KINDERBIJSLAG?

Jest to zasiłek, który jest przyznawany rodzinom posiadającym dzieci i ma na celu wsparcie finansowe rodziców, którzy otrzymują dodatkowe środki, które mają przeznaczać na wychowanie swoich dzieci, w celu zapewnienia im stabilizacji i odpowiedniego poziomu życia codziennego. Ten zasiłek przysługuje wszystkim tym, którzy pracują u belgijskiego pracodawcy. Mogą to być osoby zatrudnione tylko i wyłącznie na umowę o pracę, takie, które prowadzą własną działalność gospodarczą na terenie Belgii oraz te, które są uprawnione do otrzymywania zasiłków socjalnych, na przykład z powodu bardzo złej sytuacji majątkowej panującej w domu, przewlekłych chorób, czy bezrobocia. Jeżeli prowadzisz swoją firmę w innym kraju niż Belgia, ale regularnie opłacasz składki ubezpieczenia społecznego w Belgii, to również należy Ci się kinderbijslag. Belgia obejmuje tym programem wszystkich pracujących ludzi na jej terenie, bez względu na narodowość. Niestety, pracownicy sezonowi nie mają prawda do tego typu zasiłku.

Nasi partnerzy