Skip to main content
14 marzec 2022

Niemcy: Jak mogę uzyskać większy zwrot podatku?

02 February, 2021

Składanie zeznań podatkowych jest co roku kłopotliwym tematem dla większości ludzi. Złożenie zeznania podatkowego może potencjalnie pomóc w uzyskaniu wysokiego zwrotu podatku. Jednak laikom nie zawsze łatwo jest zrozumieć liczne akapity i oficjalną terminologię.

Aby w pełni wykorzystać swój zwrot podatku, potrzebujesz doradcy podatkowego i odpowiednich wskazówek, które pozwolą Ci samodzielnie odkryć najlepsze opcje konstrukcji zeznania podatkowego. Oto najlepsze wskazówki.

Czy zwrot podatku jest tego wart?

To, ile pieniędzy można potencjalnie odzyskać, zależy od wielu czynników i dlatego trudno jest to określić w sposób ogólny. W 2021 r. urzędy skarbowe zwróciły Niemcom średnio 1 051 euro. W sumie wypłacono pieniądze 12,3 mln podatników. 58% z nich otrzymało kwotę od 100 do 1 000 euro. Tylko 9 % otrzymało mniej.

Dla porównania, tylko 1,5 mln podatników musiało dokonać dodatkowej wpłaty. Dla 23% z nich było to mniej niż 100 euro. 56% z nich musiało zapłacić za zaległości od 100 do 1000 euro.

Na podstawie tej niewielkiej liczby osób, które musiały coś oddać, i tych, które otrzymały coś w zamian, można stwierdzić, że opłaca się złożyć zeznanie podatkowe. Ci, którzy go nie złożą, tracą możliwość spłaty.

Co wpływa na wysokość zwrotu podatku?

Na wysokość zwrotu mają wpływ następujące czynniki:

- Dochód i aktywa
- Sytuacja rodzinna
- Koszty i wydatki
- Przedział podatkowy
- Bliskość miejsca pracy
- Kwota zapłaconego podatku dochodowego

Na niektóre z nich nie można wpływać. Inne można przedstawić w lepszym świetle lub poszukać w nich informacji.

Jeśli nie masz pewności, jak właściwie przedstawić swoje zeznanie podatkowe, możesz skorzystać z pomocy doradcy podatkowego. Podczas analizy przypadku zeznania podatkowego eksperci pomagają zastosować najlepsze rozwiązania konstrukcyjne i tajne wskazówki.

Często wstępna ocena szans na zwrot podatku oraz informacje o ewentualnych kosztach uzyskania przychodu są bezpłatne. Dopiero wtedy można zdecydować się na zatrudnienie usługodawcy, który zajmie się komunikacją z właściwymi organami oraz przygotowaniem i złożeniem zeznania podatkowego.

Możliwe szczegóły dotyczące kosztów i wydatków podlegających odliczeniu

Dokładna wiedza o tym, jakie wydatki można odliczyć od podatku, to najlepszy sposób na uzyskanie dużego zwrotu podatku.
Znaczenie dla pracy i dochodów

Wiele wydatków, które mają znaczenie podatkowe, to wydatki poniesione w związku z pracą. Obejmuje to wszystko, co doprowadziło do uzyskania zdolności do wykonywania pracy (szkolenia, literatura, aplikacje...) i co obecnie pomaga w wykonywaniu pracy (odzież robocza, materiały biurowe, pomieszczenie do pracy...).

Informacje, które przyniosły dodatkowy dochód, są ważne także niezależnie od stosunku pracy. Dotyczy to na przykład dochodów uzyskanych z wynajmu nieruchomości.

Koszty zawodowe są zawsze obliczane na podstawie kwoty ryczałtowej w wysokości 1 000 EUR. Jeśli wydatki na działalność zawodową przekraczają tę kwotę, odlicza się odpowiednio więcej od zobowiązania podatkowego. Wydatki ponoszone są na przykład przez:

- Koszty podróży i dodatek za dojazdy do pracy
- samochód służbowy
- koszty podróży
- warsztat
- Ryczałt dla biura domowego
- Sprzęt roboczy
- Maski koronowe i testy wymagane do celów roboczych
- Koszty telekomunikacji zawodowej
- Koszty uroczystości związanych z jubileuszami firmy
- Opłaty za prowadzenie rachunku
- Naprawy w razie wypadku w drodze do pracy
- Przeniesienie w związku z pracą

Jak więc widać nie jest to najprostrze ze względu na te jak i również inne zmienne więc najlepiej będzie jak zostawisz to nam - profesionalistom dzięki czemu uzyskamy dla ciebie jak najwyższy zwrot.

14 marzec 2022