Skip to main content
14 marzec 2022

Niemcy: Zmiany podatkowe na przełomie 2022 roku

02 February, 2021

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszło w życie wiele nowych przepisów, nie tylko podatkowych - być może i Ty będziesz mógł z nich skorzystać.Tutaj dowiesz się, co zasadniczo zmieniło się na przełomie roku.

1. Terminy składania zeznań podatkowych za rok 2020

Osoby, które zleciły przygotowanie zeznania podatkowego doradcy podatkowemu lub stowarzyszeniu pomocy w zakresie podatku dochodowego, mają przedłużony termin składania zeznań do 31.05.2022 r.
Pierwotny termin upływał 28.02.2022 r. Ze względu na kryzys związany z koronawirusem urząd skarbowy przyznaje trzy miesiące więcej czasu.

2. Faktyczne wydłużenie terminów ujawniania informacji dotyczących rocznych sprawozdań finansowych 2020

Ze względu na duże obciążenie pracą, spowodowane m.in. obsługą programów pomocowych przeciwko koronawirusowi, doradcy podatkowi zażądali od rządu przedłużenia terminu. Żądanie to dotyczyło opublikowania i złożenia bilansów dla kont GmbH, AG, UG oraz GmbH&Co.KG, których termin sporządzenia przypadał na 31.12.2021 r. Jednak 23.12.2021 około godziny 20:30 Federalny Urząd Sprawiedliwości ogłosił, że do 07.03.2022 nie zostanie wszczęte żadne postępowanie administracyjne w sprawie kary, jeśli roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 nie zostanie ujawnione po 31.12.2021.

3. Zwiększenie podstawowej kwoty wolnej od podatku

W celu złagodzenia skutków inflacji, zwiększony zostanie dochód wolny od podatku, który każdy obywatel może uzyskać przed zapłaceniem podatku dochodowego. W 2022 roku podatek dochodowy będzie należny tylko wtedy, gdy dochód podlegający opodatkowaniu przekroczy kwotę wolną od podatku, czyli 9 984 euro dla osób samotnych i 19 968 euro dla osób pozostających w związku małżeńskim. W 2021 r. podstawowa kwota wolna od podatku nadal wynosi odpowiednio 9 744 euro i 18 488 euro.

4. Kwota ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci

W celu odciążenia rodziców samotnie wychowujących dzieci w czasie pandemii, kwota ulgi na lata 2020 i 2021 została zwiększona z pierwotnie 1 908 euro do 4 008 euro rocznie, a więc ponad dwukrotnie. Od 2022 r. kwota ta będzie obowiązywać bezterminowo. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich samotnych matek i ojców.

 

14 marzec 2022